.

Over 50.000 feriehuse udlejes

 

FORÆLDREKØB >> Se et eksempel

Beskatning: Virksomhedsskatteordningen
Forældre med høj marginalskat kan drage fordel af virksomhedsskatteordningen, specielt i tilfælde hvor størstedelen af købesummen for lejligheden er finansieret af lån. I denne ordning kan underskuddet på lejligheden fratrækkes den personlige indkomst, og underskuddet kan dermed få en skattemæssig værdi på op til 60%. 

Ved kapitalafkastordningen kan forældrene hvert år trække et beløb svarende til 5% af lejlighedens kontantværdi inkl. handelsomkostninger fra i den personlige indkomst. Det samme beløb lægges til kapitalindkomsten, hvilket er fordelagtigt, eftersom beskatningen på kapitalindkomsten er noget lavere. Beløbet må dog ikke overskride de faktiske renteudgifter eller overskud på lejligheden før renter (det største af beløbene). På denne måde får renteudgifterne fuld skattemæssig værdi i den personlige indkomstskat.

Ved personskatteordningen skal lejeindtægt eksklusiv ejerudgifter medregnes i forældrenes personlige indkomst. Dermed beskattes indtægten med op til 60%. Renteudgifterne trækkes fra i kapitalindkomsten og får således en fradragsværdi på ca. 32%.

Sælges lejligheden med avance, det vil sige, hvis salgsprisen overstiger den oprindelige købspris, vil forældrene blive beskattet af avancen. Har forældrene anvendt virksomhedsordningen, skal der udarbejdes et afsluttende regnskab, og en avance vil blive beskattet som kapitalindkomst. Avance med fradrag af 10.000 kr. pr. år beskattes fuldt ud, dog er der intet fradrag i salgsåret.

Hvis lejligheden sælges med tab, kan et tab fradrages i andre gevinster ved salg af fast ejendom i op til 5 år.

Ved forældrekøb af lejlighed får forældrene en lejeindtægt. Renter og udgifter kan i nogen grad trækkes fra i skat. Hvis boligpriserne stiger, kan lejligheden blive en god økonomisk investering. 

For børn er forældrekøb en attraktiv mulighed. De skal betale en husleje, der skal svare til markedsprisen - men kan så også søge om boligstøtte efter de almindelige regler. Man kan også vælge at leje et værelse ud til for eksempel en studiekammerat, og er dermed sikret en fornuftig husleje.

 

Top

Aktivhussalg.dk med gratis salgsvejledning fra a-å,  boligannoncer, bolig, boligguide, boligbytte, boligsalg: Spar mere end kr. 60.000 i salgsomkostninger. Boligudlejning. Aktivboligudlejning for udlejere og lejere - Søg mellem 550.000 almene lejeboliger. Gratis annoncer. 

This page is maintained by PHwebdesign. Kvikmail webmaster:  KLIK  Copyright©www.aktivhussalg.dk all rights reserved 2001-2012   

BEMÆRK! På trods af vor viden og gode intentioner, kan der være opstået fejl i fremstillingen af websiden. Vi kan derfor ikke garantere for rigtigheden af det skrevne, og vi frasiger os dermed ethvert ansvar for brugen af oplysningerne på siden. Opdager du mod vore forventninger en fejl - teknisk eller juridisk - hører vi gerne fra dig.
Spørgsmål og svar! Aktivhussalg forbeholder sig ret til at afgøre hvilke spørgsmål, der bliver besvaret og offentliggjort, alt gengives anonymt. Vi behøver ikke at få oplyst din identitet. Sender du en e-mailadresse, får du direkte svar, hvis det efter Aktivhussalg.dk's opfattelse er seriøst og som privatperson.