.

Over 50.000 feriehuse udlejes

 

..tilbage til advarsler og tilbud jvf. aftaleloven

Fuldmagt og aftaler

Fuldmagt

En skriftlig fuldmagt, som er overgivet til fuldmægtigen, og som må anses bestemt til at være i hans besiddelse og at forevises til tredjemand, tilbagekaldes derved, at den på fuldmagtsgiverens forlangende tilbagegives ham eller tilintetgøres. Fuldmægtigen er pligtig til på forlangende at give fuldmagten tilbage til fuldmagtsgiveren.

Er fuldmagten ikke tilbagekaldt eller erklæret for uvirksom, men har fuldmagtsgiveren forbudt fuldmægtigen at gøre brug af den eller på anden måde tilkendegivet, at den ikke længere skal gælde, er en retshandel, som foretages i henhold til fuldmagten, ikke bindende for fuldmagtsgiveren, såfremt tredjemand havde eller burde have kundskab om forholdet.

Den, der optræder som fuldmægtig for en anden, indestår for, at han har fornøden fuldmagt.

Er en skriftlig viljeserklæring oprettet på skrømt, og har den, til hvem erklæringen er afgivet, overdraget en ret ifølge samme til en godtroende tredjemand, kan det ikke over for denne gøres gældende, at erklæringen var afgivet på skrømt.

En aftale kan tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler. Ved afgørelsen tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder.

Når nogen som efter Aftaleloven, skal "give meddelelse" har indleveret meddelelsen til befordring med telegraf eller post eller, hvor andet forsvarligt befordringsmiddel benyttes, har afgivet den til befordring dermed, går det ikke ud over ham, at meddelelsen forsinkes eller ikke kommer frem.

.

.

Indryk din annonce på Aktivhussalgs ejendomsside   

..

.

.

 

Aktivhussalg.dk med gratis salgsvejledning fra a-å,  boligannoncer, bolig, boligguide, boligbytte, boligsalg: Spar mere end kr. 60.000 i salgsomkostninger. Boligudlejning. Aktivboligudlejning for udlejere og lejere - Søg mellem 550.000 almene lejeboliger. Gratis annoncer. 

This page is maintained by PHwebdesign. Kvikmail webmaster:  KLIK  Copyright©www.aktivhussalg.dk all rights reserved 2001-2012   

BEMÆRK! På trods af vor viden og gode intentioner, kan der være opstået fejl i fremstillingen af websiden. Vi kan derfor ikke garantere for rigtigheden af det skrevne, og vi frasiger os dermed ethvert ansvar for brugen af oplysningerne på siden. Opdager du mod vore forventninger en fejl - teknisk eller juridisk - hører vi gerne fra dig.
Spørgsmål og svar! Aktivhussalg forbeholder sig ret til at afgøre hvilke spørgsmål, der bliver besvaret og offentliggjort, alt gengives anonymt. Vi behøver ikke at få oplyst din identitet. Sender du en e-mailadresse, får du direkte svar, hvis det efter Aktivhussalg.dk's opfattelse er seriøst og som privatperson.

Top

 

Fuldmagt  ifølge aftaleloven om bolig boliger boligen  boligmarked  boligbytte bolighandel  boligsøgning  boligannoncer  bolig-guide boligguide boligformidling  boligdatabase boligbase  boligkøb  boligsalg  ejendomsmægler ejendomsmæglere ejendomme ejendomshandel ejendomsformidling forsikring ejendomsforsikringer ejendomsforsikring hus huse indbo købsaftaler kursudvikling villa villaer villasalg  energimærke energimærket varmesynsrapport  tinglysning tingbogsattest købsaftale købsaftaler slutseddel slutsedler tilstandsrapport tilstandsrapporter huskøb hussalg  pantebreve konvertere konvertering Real Estate

Fuldmagt og aftaleloven