.

Over 50.000 feriehuse udlejes

 

ANSVARSFRASKRIVELSE   

Retspraksis anerkender som regel ikke generel ansvarsfraskrivelse. Det er almindeligt brugt i slutsedler/købsaftaler og skøder, at ejendommen sælges som den er og forefindes og som beset af køber. 

Hvis en ansvarsfraskrivelse skal have retsvirkning, skal den være konkretiseret, og sælger skal være i god tro! Der forudsættes også, at klausulen er forhandlet og specielt fremhævet for køber i forhandlingerne.

Vedrørende konkurs- og dødsboer anerkendes som hovedregel en ansvarsfraskrivelse i retspraksis.

Hvis en kreditforening har købt en ejendom som ufyldestgjort panthaver, er det sædvanligt, at de videresælger en ejendom lidt billigere end markedsprisen og så med en konkretiseret ansvarsfraskrivelsesklausul.

Det er en almindelig regel, at en køber afskæres fra at gøre mangelbeføjelser gældende vedrørende mangler, han burde have opdaget ved en almindelig undersøgelse før købet.

Kan man som almindelig køber ikke opdage eller få mistanke om en mangel ved en overfladisk undersøgelse, mister køberen ikke sine mangelbeføjelser.

Der er ikke på ejendomsområdet nogen pligt til at undersøge ejendommen før købet. Men man må ikke spekulere i dette vedrørende faktiske forhold, man kan derfor ikke, hvis man undlader at besigtige ejendommen påberåbe sig forhold, som kunne eller burde være opdaget ved en besigtigelse.

.

.

Top