.

Over 50.000 feriehuse udlejes

 

Læst i Bygningsreglementet for Småhuse, udgivet af Bolig og Byministeriet

Fugl

Såfremt du vil drive erhvervsvirksomhed fra privatboligen, skal du nok læse dette reglement ekstra godt igennem. Særligt det forhold der gælder tilgængelighed.

Ejeren af huset pålægges nemlig at sørge for, at adgangsforhold er udformet således, at bebyggelsen kan benyttes af personer, der er handicappede, gangbesværede og/eller i kørestol. Jævnfør bestemmelserne gælder det for alle småhuse d.v.s. huse med èn bolig til helårsbeboelse, det kan være enten fritliggende eller som helt eller delvist sammenbygget med et andet - dobbelthuse eller rækkehuse.

Der er også set nærmere på, hvilke erhverv der er tale om hvor bestemmelserne er gældende, erhverv der typisk kan kombineres med en bolig, såsom dame/herrefrisører, revisorer, advokater, ejendomsmæglere, arkitekter og andre lignende liberale erhverv endvidere går dagplejemoderen heller ikke ram forbi, heller ikke stuehuse ved landbrugsejendomme.

I bilag 2 beskrives adgangs- og tilkørselsarealerne. Niveauforskelle skal udlignes i terræn, eller også skal der være ramper, som opfylder vejledningen vedr. dette, også udformningen af repos og håndlister er nævnt.  

 

 

 

Tilgængelighed i bygningsreglementet for småhuse