.

Over 50.000 feriehuse udlejes

 

 
Åbnes i et andet vindue

Forbrugerklagenævnet
Klik her for at gå til klagerådgiveren

Klager fra forbrugere vedrørende varer, arbejds- og tjenesteydelser kan indbringes for forbrugerklagenævnet. En klage kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne. 

 

Industriministeren fastsætter regler om, i hvilket omfang klager fra forbrugere vedrørende varer, eller arbejds- og tjenesteydelser, der hidhører fra offentlig virksomhed, kan indbringes for nævnet.

Uden for nævnets område falder klager, for hvilke der i lovgivningen er foreskrevet en særlig klageadgang. Industriministeren kan endvidere bestemme, at visse varer, arbejds- og tjenesteydelser eller erhvervsområder undtages fra nævnets virksomhed, eller at klage ikke kan rejses, når prisen for varen eller ydelsen overstiger en bestemt grænse.

Forbrugerklagenævnets forretningsorden fastsættes af industriministeren. Der kan heri fastsættes regler om betaling af gebyr for nævnsbehandlingen og om offentliggørelse af nævnets afgørelser.

Klager kan rejses mod den, der efter retsplejelovens regler kan sagsøges ved dansk domstol om de af klagen omfattede spørgsmål. Aftaler, der bestemmer, at retstvister skal behandles ved voldgift eller andet særligt forum, er ikke til hinder for, at klage indgives til nævnet.

Nævnet afviser klager, der ikke skønnes egnet til behandling ved nævnet. Nævnet kan afvise at behandle en klage, hvis det anses for åbenbart, at der ikke kan gives forbrugeren medhold i klagen.

Så længe en sag verserer for nævnet, kan klagesagens parter ikke anlægge sag ved domstolene om de af klagen omfattede spørgsmål.

..forbrugerklagenævnet fortsat

 

.

.

 

 

Aktivhussalg.dk med gratis salgsvejledning fra a-å,  boligannoncer, bolig, boligguide, boligbytte, boligsalg: Spar mere end kr. 60.000 i salgsomkostninger. Boligudlejning. Aktivboligudlejning for udlejere og lejere - Søg mellem 550.000 almene lejeboliger. Gratis annoncer. 

This page is maintained by PHwebdesign. Kvikmail webmaster:  KLIK  Copyright©www.aktivhussalg.dk all rights reserved 2001-2012   

BEMÆRK! På trods af vor viden og gode intentioner, kan der være opstået fejl i fremstillingen af websiden. Vi kan derfor ikke garantere for rigtigheden af det skrevne, og vi frasiger os dermed ethvert ansvar for brugen af oplysningerne på siden. Opdager du mod vore forventninger en fejl - teknisk eller juridisk - hører vi gerne fra dig.
Spørgsmål og svar! Aktivhussalg forbeholder sig ret til at afgøre hvilke spørgsmål, der bliver besvaret og offentliggjort, alt gengives anonymt. Vi behøver ikke at få oplyst din identitet. Sender du en e-mailadresse, får du direkte svar, hvis det efter Aktivhussalg.dk's opfattelse er seriøst og som privatperson.

Forbugerklagenævnet arbejds- og tjenesteydelser