.

Over 50.000 feriehuse udlejes

 


 

 

FORSIKRINGSFORHOLD

 

Enhver ejerbolig i Danmark der er belånt skal også være brandforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Endvidere er der typisk følgende forsikringer, der kan være nødvendige som ejer af fast ejendom: Svamp/husbukke, insekter, bygningskasko m/glas og rør + stormskade, som det også er normalt i lejerboliger tegnes indboforsikring. Det kan være hensigtsmæssigt at have en olieforureningsforsikring, samt en ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikring omtales nærmere:  

 

TILSTANDSRAPPORT

Husefterynsordningen - ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

I Danmark laves ca. 60.000 tilstandsrapporter om året, ordningen blev indført i 1995.

Det er en bygningssagkyndig, der laver rapporten i forbindelse med handel af ejerbolig. 

Tilstandsrapporten er en standardformular, hvorefter den byggesagkyndige gennemgår bygningens enkelte elementer. Der vurderes alle synlige fejl og mangler og angiver karakteren af disse. Hvert bygningselement får en af nedenstående karakterer:
Ingen bemærkninger
Kosmetiske skader
Mindre alvorlige skader
Kritiske skader
Behov for yderligere undersøgelse

Som regel er der ikke overslag vedrørende udgiften til udbedring af evt. skader, men en håndværker vil være villig til at give et tilbud, derefter kan man så vurdere om skaden skal udbedres, eller man vil give en dekort i salgsprisen.

Tilstandsrapporten må ikke være ældre end 6 måneder. 

Hvis du har:

Tilstandsrapport
Et tilbud fra et forsikringsselskab om ejerskifteforsikring samt en erklæring om, at du vil betale halvdelen af præmien, hvis køber tegner forsikringen. 

er disse punkter opfyldt, vil den normale erstatningsansvar i 20 år efter salget vedr. skjulte fejl og mangler være imødegået. 

Der gælder ikke faste priser på tilstandsrapporter. Bygge- og boligstyrelsen har i  bekendtgørelse nr. 915 af 30 november 1995 fastsat maks. priser, så priserne kan veksle meget fra område til område. Beløbene afhænger af husets størrelse og alder og svinger mellen ca. 4.000 - 7.500

Vær opmærksom på at den bygningssagkyndige oftest har et tæt samarbejde med et forsikringsselskab eller et af ejendomsmæglerkæderne!

Kontrollen med rapporterne varetages af Sekretariatet for Huseftersynsordningen, der oplyser, at de i 1999 havde 148 bygningssagkyndige under observation, ca. 100 gange måtte sekretariatet sende en anden sagkyndig for at kontrollere en tilstandsrapport. I omkring 20% af disse tilfælde, viste det sig, at den første rapport var forkert. Bygningssagkyndige er dog lovpligtigt ansvarsforsikrede.

Læs bekendtgørelsen vedrørende huseftersynsordningen

Nyt i ejerskifteforsikringen:

Nyt i tilstandsrapporten. Fra 1. maj 2012 dækker den også:

Jens Olaf Jersild og RAPPORTEN afslører om tilstandsrapporten

 

FRA DR's RAPPORTEN: Ejendomsmæglerne presser tilstandsrapporterne.
Mange bygningssagkyndige tilskriver tilstandsrapporternes dårlige kvalitet ejendomsmæglernes dominans på markedet. Det er ejendomsmæglerne, der har interesse i at sælge et hus så dyrt som muligt, som enerådigt bestemmer, hvem der skal lave tilstandsrappporterne.
Flere bygningssagkyndige siger til Rapporten, at nogle ejendomsmæglere forsøger at presse dem til at skrive færre ting i tilstandsrapporterne. Hvis ikke, får de en fyreseddel.

 

Ankenævn for Huseftersyn: Telefonnummer 3525 0240.

Ankenævn for Huseftersyn: klag over tilstandsrapporten

..

Aktivhussalg.dk med gratis salgsvejledning fra a-å,  boligannoncer, bolig, boligguide, boligbytte, boligsalg: Spar mere end kr. 60.000 i salgsomkostninger. Boligudlejning. Aktivboligudlejning for udlejere og lejere - Søg mellem 550.000 almene lejeboliger. Gratis annoncer. 

This page is maintained by PHwebdesign. Kvikmail webmaster:  KLIK  Copyright©www.aktivhussalg.dk all rights reserved 2001-2012   

BEMÆRK! På trods af vor viden og gode intentioner, kan der være opstået fejl i fremstillingen af websiden. Vi kan derfor ikke garantere for rigtigheden af det skrevne, og vi frasiger os dermed ethvert ansvar for brugen af oplysningerne på siden. Opdager du mod vore forventninger en fejl - teknisk eller juridisk - hører vi gerne fra dig.
Spørgsmål og svar! Aktivhussalg forbeholder sig ret til at afgøre hvilke spørgsmål, der bliver besvaret og offentliggjort, alt gengives anonymt. Vi behøver ikke at få oplyst din identitet. Sender du en e-mailadresse, får du direkte svar, hvis det efter Aktivhussalg.dk's opfattelse er seriøst og som privatperson.

Top

Forsikringsforhold ved brandforsikring og tilstandsrapport