.

Over 50.000 feriehuse udlejes

 

GEBYRER OG ØVRIGE OMKOSTNINGER
.
Ved tinglysningen af skøde skal der betales en tinglysningsafgift på 1.660 kr.  +  0,6% af købesummen. Er ejendomsværdien højere end salgsprisen, skal der betales afgifter af denne.

Ligger ejendommen vest for Storebælt er det normale, at tinglysningsafgiften deles mellem køber og sælger med 50% til hver.
Øst for Storebælt, er det kutyme, at køber skal betale alle omkostningerne ved skødets tinglysning. Advokatomkostningerne i forbindelse med oprettelse af skødet betales af køber.


Ved optagelsen af et nyt realkreditlån, skal der ved tinglysningen af pantebrevet  betales en tinglysningsafgift på 1.660 kr. + 1,5% af hovedstolen. Hvis du skal indfri kreditforeningslån, kan restgælden på de gamle lån overføres til det nye lån, således at der kun skal betales 1,5% i tinglysningsafgift af  forskellen mellem nye og gamle lån.


Sælgerpantebreve og ejerpantebreve skal også tinglyses med en afgift på 1.660 kr.  + 1,5% af hovedstolen. For oprettelse af pantebreve hos en advokat er der fri prisdannelse, men tidligere vejledende takster var: Grundtakst på 300 kr. + 2 0/00 af de første 100.000, 1 0/00 af de næste 100.000 og en halv 0/00 af resten. Oplyst takst for advokatbistand til berigtigelse af ejerskiftelånet: Grundtakst 750 kr. + 2 0/00 af det nominelle lånebeløb. Der er ikke moms på låne- og pantebrevssager.


Gældsovertagelsesgebyr til kreditforeningerne er normalt på 3.000 kr. til hver kreditforening, uanset antallet af lån, og for de private pantebreve, der skal overtages af køber, skal der typisk betales et gebyr på 200 kr. Køber betaler omkostningerne til oprettelse og tinglysning af sælgerpantebrevet samt gældsovertagelsesgebyrer.

Hvad koster det at sælge en ejerbolig?

Omkostningerne i forbindelse med salg af en ejerbolig består af en flere udgiftsposter, ejendomsmægleren modtager den største enkelte udgift (ca. 2,5%). Hvis du overlader hele salget til mægleren, skal du regne med udgifter på op til 4 procent af salgsprisen.

Ønsker du selv at klare hele salgsprocessen efter aktivhussalg's retningslinier og droppe alle ikke-lovpligtige udgifter, kan du komme helt ned på omkostninger på ca. 0,6 procent af salgsprisen. Du skal dog regne med at en mægler vil tilføje div. dokumentationsomkostninger såsom indhentning af oplysninger bl.a. hos tinglysningskontoret, disse omk. løber nemt op i kr. 1.000!

Energimærkning af boligen er obligatorisk, såfremt det eksisterende energimærke er mere end tre år gammelt. Energimærkning udarbejdes ofte i forbindelse med tilstandsrapporten. Vælger du at få udarbejdet tilstandsrapport og energimærke i samme arbejdsgang, kan du sandsynligvis opnå en form for rabat.

Priser pr. 1. januar 2018

Den øvre honorargrænse inkl. moms er på

6.023 kr. for en bygning på under 100 m2
6.626 kr. for en bygning på 100-199 m2
7.227 kr. for en bygning på 200-299 m2
1.089 kr. for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang

Der sker en pristalsregulering pr. 1. januar hvert år.

En tilstandsrapport koster omkring 6.000 kr. men gå til: Prisliste for Tilstandsrapporter, Energimærker og El-tjek    
Hvad koster en ejerskifteforsikring? Køber skal sørge for forsikringen

For at frigøre sig fra sin økonomiske risiko skal sælger:

Præsentere køber for en gyldig tilstandsrapport udarbejdet af en beskikket bygningssagkyndig.

Præsentere køber for et tilbud om en ejerskifteforsikring fra et forsikringsselskab.

Give køber et skriftligt tilsagn om, at sælger vil betale mindst halvdelen af forsikringspræmien for det fremlagte tilbud, hvis køber vælger at tegne en ejerskifteforsikring, der opfylder lovens krav

Give oplysning om, at sælgeren dermed er frigjort i henhold til lovens krav

Dermed er sælger fri for hovedparten af sit ansvar for de skjulte fejl og mangler på boligen, der er omfattet af forsikringen - uanset om køber vælger at tegne forsikringen.

Ved at tegne en ejerskifteforsikring, kan køber således lade forsikringsselskabet overtage den økonomiske risiko for de skjulte fejl og mangler.

I forbindelse med et salg vælger de fleste sælgere at få udarbejdet en tilstandsrapport, som også er grundlag for et tilbud om ejerskifteforsikring til køber.

Prisen på en ejerskifteforsikring varierer med husets alder, størrelse og dækningens varighed, men svinger også fra selskab til selskab.
En ejerskifteforsikring dækker typisk i 5 år og prisen er mellem 8.000 og 30.000 kr. inkl. moms (2016-priser), hvilket deles normalt mellem køber og sælger.

Vi vil ikke anbefale bestemte firmaer, men du kan indhente tilbud fra div. forsikringsselskaber:

Om f.eks. Alm. Brands Ejerskifteforsikring: http://www.almbrand.dk/abdk/Privat/Forsikring/Forsikringer/HusOgHjem/Ejerskifteforsikring/index.htm

Skjulte fejl og mangler er dækket, når du køber ny bolig. Ejerskifteforsikringen dækker kun forhold, der er opstået, før du overtager boligen.
En Ejerskifteforsikring dækker udbedring af aktuelle skader men også fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader.
Hvis el-installationer ikke fungerer, har nedsat funktion eller er ulovlige, dækker Ejerskifteforsikringen.
En Ejerskifteforsikring dækker ligeledes, hvis VVS-installationer ikke fungerer, har nedsat funktion eller er ulovlige.
Ny afgiftslov

Den 25. Maj 1999 vedtog Folketinget en ny afgiftslov til delvis afløsning af stempelloven.

Fra 1. Januar 2000 skal de fleste dokumenter ikke længere stemples.

Stempelafgiften og visse andre afgifter, der i dag betales med stempelmærker, afløse af mere tidssvarende og forenklede afgifter. I konsekvens heraf afskaffes stempelafgiften for så vidt angår følgende stempelpligtige dokumenter:

Ægtepagter, testamenter og lotterier.
Overdragelse af løsøre, immaterielle rettigheder, samt leje- og entreprisekontrakter.
Veksler og gældsbreve.

Generelt skal der fremover kun betales afgift i forbindelse med tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder. Afgiftspligten indtræder først når dokumentet indleveres til tinglysning/registrering.

Afgiften for tinglysning/registrering forhøjes fra kr. 1.200,00 til kr. 1.660,00.

Skøder vedrørende fast ejendom stemples med 0,6 % af ejerskiftesummen (eller hvis højere, den offentlige ejendomsværdi).

Pantebreve vedrørende fast ejendom stemples med 1,5 % af den nominelle hovedstol.

Se i øvrigt: Lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.

Advokatsalær

Vejledende salærtakster for advokaters bistand til oprettelse af skøder blev ophævet 1. november 1994 og gælder ikke handler indgået efterfølgende.

Salærets størrelse afhænger først og fremmest af arbejdets omfang og ejendommens pris. Få fra start en klar aftale med advokaten om honorarets størrelse, som nemt kan svinge mellem 4.000 kroner og 10.000 kroner inklusiv moms.

Gældsovertagelsesgebyr til hver kreditforening er normalt på 3.000 kroner uanset antallet af lån. På private pantebreve, som skal overtages af køber, skal der typisk betales et gebyr.

, men undersøg og aftal prisen før du går i gang. Prøv f.eks. vore links til advokatfirmaerne, har de ikke opgivet priser, så send en mail eller ring og få tilsendt oplysningerne.

.

.

 

Aktivhussalg.dk med gratis salgsvejledning fra a-å,  boligannoncer, bolig, boligguide, boligbytte, boligsalg: Spar mere end kr. 60.000 i salgsomkostninger. Boligudlejning. Aktivboligudlejning for udlejere og lejere - Søg mellem 550.000 almene lejeboliger. Gratis annoncer. 

This page is maintained by PHwebdesign. Kvikmail webmaster:  KLIK  Copyright©www.aktivhussalg.dk all rights reserved 2001-2012   

BEMÆRK! På trods af vor viden og gode intentioner, kan der være opstået fejl i fremstillingen af websiden. Vi kan derfor ikke garantere for rigtigheden af det skrevne, og vi frasiger os dermed ethvert ansvar for brugen af oplysningerne på siden. Opdager du mod vore forventninger en fejl - teknisk eller juridisk - hører vi gerne fra dig.
Spørgsmål og svar! Aktivhussalg forbeholder sig ret til at afgøre hvilke spørgsmål, der bliver besvaret og offentliggjort, alt gengives anonymt. Vi behøver ikke at få oplyst din identitet. Sender du en e-mailadresse, får du direkte svar, hvis det efter Aktivhussalg.dk's opfattelse er seriøst og som privatperson.

Top

Gebyrer og omkostninger ved boligsalg vedr. sælgerpantebrev ejerpantebreve

gældsovertagelsesgebyr salærtakster tinglysning