.

 salgsopstilling (8 kb. zip - fil - tager under 5 sek.)

           Dato:   

SALGSOPSTILLING  FOR EJENDOMMEN BELIGGENDE:

 

EJENDOMSTYPE: 
KONTANT PRIS:                                                               NOMINEL PRIS:     
UDBETALING:                       BRUTTO/MÅNED:                     NETTO/MÅNED:

 

Beskrivelse af ejendommen:

 

SERVICEOPLYSNINGER: Transport:                                                 Indkøbsmuligheder:
Daginstitutioner og skoler:
TEKNISKE OPLYSNINGER
Tag:                                                  Ydermur:                                              Garage/carport:
Vand:                                                Kloak:                                                   Vej:

 

 MATRIKELBETEGNELSE M.M.: 
 KOMMUNE:                                                                  BYGGEÅR: 
 AREALER IFLG.  BBR:                     Bolig                    Etager             Grundareal:                 Bebygget:                                                 
 HIDTIDIG BENYTTELSE:
 EJENDOMSVÆRDI PR.: 
 heraf grundværdi: 
 stuehusgrundværdi:
 stuehusværdi:


EJENDOMMENS HOVEDTAL FOR KØBER i.h.t. de viste udbudsvilkår:

 NOMINEL PRIS:          
 GÆLD DER OVERTAGES UDENFOR KØBESUMMEN:
 ÅRLIG BRUTTOYDELSE ekskl. forrentning af udbetalingen. :  
 FØRSTE ÅRS SKATTEMÆSSIGE FRADRAG:
 FØLGENDE PRIORITETSNUMRE HAR ÆNDRET ELLER VARIABEL RENTE/YDELSE I LØBETIDEN:
 FØLGENDE PRIORITETSNUMRE. HAR INDEKSVILKÅR:
 FØLGENDE PRIORITETSNUMRE. FORFALDER MED NEDENSTÅENDE RESTGÆLD: 
 PRIORITETSNR.:          FORFALD pr.:                  RESTGÆLD (ekskl.. renter): 
 PRIORITETSNR.:          FORFALD pr.:                  RESTGÆLD (ekskl.. renter):
 KONTANT UDBETALING.: 
 STEMPELOMKOSTNINGER for skøde og pantebreve: Se nedenfor
 INDSKUD, PRIORITERINGSOMKOSTNINGER, OVERTAGELSESGEBYRER  ELLER ANDRE KONTANTE OMKOSTNINGER:                                                                            
 ADVOKATSALÆR FOR HANDELENS BERIGTIGELSE:
       Køberens kontante likviditetsbehov i alt kr.:

Hvis udbudsvilkårene forandres ændres ejendommens hovedtal
Tinglysningsafgifter:
Skøde på ejendom uanset anvendelse:   01.12.19xx                    0,6% af pris/vurdering     +   afgift  kr. 1.660,00
Pantebreve uanset anledning:                  01.01.20xx                   1,5% af pålydende           +   afgift  kr. 1.660,00

                              

Nr.  Prioritet    Rentepct.  Restgæld  pr.  Afdrag      Renter   Årlig  ydelse
1            
2            
3            

Prioritering  i alt:

           
Udbetaling:            
Salgspris:            

                 .                         

Årlig ydelse:

 
Ejendomsskatter for året                     :   
Ejerforening/fællesudgifter/vejlaug:  
Afgifter:                                 Renovation:                              Vand/afløb:                       Skorsten:  Diverse:                                                    
Forsikringer:  
Samlet bruttoydelse pr. år:  
- evt. lejeindtægt:  
Herefter brutto pr. måned:  
Specifikation af gæld, der overtages udenfor købesummen:

 

 


Specifikation af lån

NR.

LÅNETYPE HOVEDSTOL Terminer pr. år Indest. til Ejersk.vilkår
1          
2          
3          


SÆRLIGE BYRDER: (Tingbogsoplysning)  NETTOUDGIFT 1. ÅR:

Beløb

Fradrag: Renter, bidrag m.v. 1. år:                                Skattesats 32,50% i 2002   Ejendomsværdiskat:

Underskud/overskud 1. år:                                               + Bruttoudgift 1. år

NETTOUDGIFT 1. ÅR


ENERGIMÆSSIG TILSTAND: 

Tilstandsrapport? Ja          Nej
Omfattet af varmesynsloven?  
Ja          Nej
Findes varmesynsrapport?
 I evt. varmesynsrapport findes forslag til investeringer, der på længere sigt kan give besparelser i forbruget af varme: Ja          Nej
Energiattest? 
Ja          Nej 
Energiplan? 
Ja          Nej
Olietank? 
Opvarmning : 
------------------------------------------------------------ 
Årligt el- og varmeforbrug: kr. 
------------------------------------------------------------ 
FORSIKRINGSFORHOLD:

Foreligger der forsikringsrapport?  
Brandforsikringsselskab: 
Kan evt. overtages? 
Forbehold? 
Kasko: m/svamp/insekt/skjulte rør/glas?                           

                                    

Byzone:

 

Landzone: 

 

TILBEHØR der medfølger:

 

 

Alternative finansieringsforslag kan udarbejdes efter købers ønske:

Nr.

Afdragsvilkår

Rentevilkår

Terminer

Restløbetid

Stiftelses-/overt.omk.

Garanti

Fradragskonto

Ejerskifte-/indfrielsesvilkår

1

2

 

Finansieringsforslagets samlede afvikling og ydelser

År

Restgæld

Brutto

Netto  v/ %

Bemærkninger til finansieringsforslaget

Forkortelser

1

2

3

4

5

10

15

20

25

30

 

 

 

 

A: Afdrag

G: Gebyr

H: Hovedtal

R: Restgæld

ÅOP: Årlig omkostning i procent.

 

Salgsopstillingen er udarbejdet den:

 

Link til omtale af forsikringer og tilstandsrapport 

...

Aktivhussalg.dk med gratis salgsvejledning fra a-å,  boligannoncer, bolig, boligguide, boligbytte, boligsalg: Spar mere end kr. 60.000 i salgsomkostninger. Boligudlejning. Aktivboligudlejning for udlejere og lejere - Søg mellem 550.000 almene lejeboliger. Gratis annoncer. 

This page is maintained by PHwebdesign. Kvikmail webmaster:  KLIK  Copyright©www.aktivhussalg.dk all rights reserved 2001-2012   

BEMÆRK! På trods af vor viden og gode intentioner, kan der være opstået fejl i fremstillingen af websiden. Vi kan derfor ikke garantere for rigtigheden af det skrevne, og vi frasiger os dermed ethvert ansvar for brugen af oplysningerne på siden. Opdager du mod vore forventninger en fejl - teknisk eller juridisk - hører vi gerne fra dig.
Spørgsmål og svar! Aktivhussalg forbeholder sig ret til at afgøre hvilke spørgsmål, der bliver besvaret og offentliggjort, alt gengives anonymt. Vi behøver ikke at få oplyst din identitet. Sender du en e-mailadresse, får du direkte svar, hvis det efter Aktivhussalg.dk's opfattelse er seriøst og som privatperson.

Top

Eksempel på salgsopstilling ved ejendomshandel, skema,rådgivning